Otwarte Kompostowniki – Regulamin

0

I. Informacje ogólne

 1. Otwarte Kompostowniki to społeczna inicjatywa mająca na celu stworzenie interaktywnej, publicznie dostępnej Mapy punktów Otwartych Kompostowników, współtworzona zarówno przez osoby prywatne jak i organizacje, koordynowana przez nieformalną grupę Oddam Odpady.
 2. Celami inicjatywy Otwarte Kompostowniki są: zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości wywożonych odpadów na wysypiska i do spalarni, oraz wytwarzanie zdrowej gleby blisko naszych domów.
 3. Inicjatywa powstaje dzięki pracy społecznej i środkom nieformalnej grupy Oddam Odpady.

II. Definicje

 1. Otwarty Kompostownik to miejsce, do którego każdy może nieodpłatnie oddawać odpadki kuchenne (np. obierki z warzyw i owoców) wytworzone we własnym domu, zwany dalej „kompostownikiem”.
 2. Opiekunem kompostownika jest jego właściciel lub osoba wyznaczona przez właściciela do zarządzania kompostownikiem, uprawniona do zgłoszenia kompostownika do uczestnictwa w inicjatywie. Opiekun kompostownika ustala na jakich zasadach Użytkownicy mogą korzystać z kompostownika, a w szczególności co można do niego wrzucać i w jakich godzinach jest dostępny dla Użytkowników.
 3. Użytkownikiem jest osoba, która oddaje lub zamierza oddać swoje odpadki kuchenne do wybranego kompostownika.
 4. Koordynatorem jest osoba, która w imieniu nieformalnej grupy Oddam Odpady, angażuje się w powstawanie publicznie dostępnej Mapy kompostowników.
 5. Mapa jest narzędziem umożliwiającym wizualizację i wyszukiwanie punktów zainteresowania.

III. Umieszczanie danych na mapie

 1. Prośbę o umieszczenie kompostownika na mapie powstającej w ramach inicjatywy Otwarte Kompostowniki zgłasza Opiekun poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego pod adresem: www.oddamodpady.pl/zglos-kompostownik.
 2. Przesyłając wypełniony formularz Opiekun wyraża zgodę na umieszczenie na publicznie dostępnej mapie informacji o:
  1. lokalizacji kompostownika,
  2. godzinach korzystania z kompostownika dla Użytkowników,
  3. danych kontaktowych do Opiekuna,
  4. zasadach korzystania z kompostownika przez Użytkowników.
 3. W przypadku gdy korzystanie z kompostownika uregulowane jest oddzielnym regulaminem, Opiekun zgadza się na opublikowanie na mapie jego treści lub linka do jego treści.
 4. Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania, które dane udostępnione przez Opiekuna ze zgodą na publikację,  zostaną ostatecznie opublikowane na Mapie.
 5. Koordynatorzy mogą odmówić publikacji informacji o wybranym kompostowniku.
 6. Opiekun  jest świadomy, że Koordynatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. działania Użytkowników oraz oddawanych przez nich odpadków,
  2. nie uczestniczą w działaniach organizacyjnych związanych z powstawaniem i utrzymywaniem kompostowników,
  3. nie uczestniczą w procesie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Opiekunami,
  4. przerwy w dostępie do Mapy lub przekazanych informacji opublikowanych w innych kanałach.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, wątpliwości lub wyrazy chęci współpracy należy przesłać w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@oddamodpady.pl
 2. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie, a o wprowadzonych zmianach zostaną poinformowani Opiekunowie zgłoszonych przez formularz kompostowników.
 3. Data aktualizacji regulaminu: 24/07/2016